cz / en / ru

Realizované zakázky

Kapsch Telematics Services spol. s.r.o.

Pro tuto významnou nadnárodní společnost jsme realizovali "Incident web portál", kde si uživatel mýtného systému ČR může zobrazit a případně on-line uhradit svoje nedoplatky na mýtném. Provedli jsme analýzu datových zdrojů klienta, navrhli a následně naprogramovali webovou aplikaci s podporou v režimu 24/7. Námi realizovaný systém se stal integrální součástí mýtného systému v České republice a je denně využíván k úhradám mýtných nedoplatků a kontrole údajů jednotlivými dopravci.

kapsch.gif, 2,6kB

Exekutorský úřad Praha 5

V jednom z největších exekutorských úřadů v republice jsme provedli procesní analýzu provádění mobiliárních exekucí a navrhli její optimalizaci, včetně návrhu řešení softwarové podpory. Naši analytici byli přímo zapojeni do běžných pracovních činností exekutorského úřadu, aby mohli s využitím získaných poznatků navrhnout optimální řešení problematiky.


Central European Brokers, a.s. Praha

Pro tuto společnost zabývající se zprostředkováním pojištění s registrací pojišťovacího makléře i agenta jsme realizovali informační systém pro určení bonity klientů včetně kompletní podpory správy dat, administrace databáze, uživatelské podpory, atd.