cz / en / ru

Legal Tender

Systém Legal Tender je aplikace, která se používá pro vytvoření dokumentace při veřejných soutěží všeho druhu.

Systém nabízí:

 • Výběr ze scénářů jednotlivých druhů řízení podle platných předpisů a zákonů
 • Výběr uchazečů z existující databáze s možností její editace (kontaktní údaje, členové komisí atd.)
 • Přípravu harmonogramu řízení, který automaticky kontroluje zákonné lhůty
 • Přípravu dokumentace nutné k vypsání výběrového řízení za použití vzorových dokumentů
 • Sestavení seznamu kvalifikačních kritérií
 • Zadávání jednotlivých kroků výběrového řízení
 • Upozorňování na důležité termíny řízení (přihlášení, podání nabídek, otevírání obálek, atd.)
 • Poskytnutí zadávací dokumentace zájemcům
 • Elektronickou komunikaci s uchazeči (odpovědi na doplňující otázky k dokumentaci apod.)
 • Evidenci přijatých nabídek
 • Vytvoření záznamu o vyloučení nabídky a sestavit oznámení
 • Zveřejnění nabídky v rámci elektronické aukce nebo na stránkách zadavatele
 • Hodnocení nabídek podle definovaného matematického modelu
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (automatické nebo ruční)
 • Informování uchazeče o výsledku výběrového řízení
 • Zveřejnění informací na stránkách zadavatele
 • Přípravu textu smlouvy na základě vítězné nabídky

Ukázky aplikace


LegalTender screenshot LegalTender screenshot LegalTender screenshot
 

Použité technologie

 • Microsoft .NET Framework
 • Microsoft SQL Server