cz / en / ru

Legal DeReg

DeReg (Debt Registry) je systém určený pro správu velkého množství pohledávkových dat. Je určen pro společnosti zabývající se evidencí a vymáháním pohledávek.
Pro tyto firmy slouží jako robustní nástroj, ve kterém je možno data nejen evidovat, ale také pomocí nadefinovaných procesů je automaticky vymáhat.
Typickým klientem je advokátní kancelář, která zároveň funguje jako inkasní středisko pro velkého klienta s rozsáhlým portfóliem pohledávek

Systém je navržen tak, že umožňuje zcela transparentní a kontrolovatelný proces vymáhání pohledávky. Uživatel je veden krok za krokem, takže je eliminována možnost lidské chyby.
Aplikaci je možno vždy nastavit podle potřeb konkétního klienta a přizpůsobit se tak potřebám a specifickým poždavakům různých uživatelů.

Systém umožňuje provádět hromadné operace se skupinami vybraných případů.
Jedním kliknutím je tak možno například vygenerovat dopis podle šablony, nebo podat hromadný návrh na vydání platebního rozkazu. Odpadá tak náročná administrativa spojená s komunikací s dlužníky, soudy, exekutory a ostatními zainteresovanými stranami.

DeReg může být napojen na další externí systémy. Dochází tak k bezobslužnému sdílení dat s vynecháním možnosti lidské chyby.

Použitím systému DeReg získáte především:

  • Zlepšení přehledu o pohledávkách v rámci organizace
  • Zjednodušení administrativy
  • Zrychlení vymáhacího procesu
  • Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek
  • Lepší dohled nad procesem vymáhání
  • Centralizaci pohledávkových dat v rámci organizace

Ukázky aplikace


DeReg screenshot DeReg screenshot DeReg screenshot
 

Použité technologie

  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft SQL Server