cz / en / ru

Legal Auction

Systém Legal Auction je aplikace pro bezproblémovou realizaci elektronických aukcí.

Elektronická aukce je efektivní způsob, jak realizovat prodej movitého i nemovitého majetku.

Je zajištěna maximální transparentnost procesu, což vede k odstraňování korupčního prostředí při prodeji

Prostřednictvím sysému Legal Auction je možno pořádat také poptávkové řízení na dodávky zboží nebo služeb.

Aukce je možno definovat podle mnoha paramterů, takže lze vyhovět většině potřeb prodávajícího bez zásahu do aplikace.


Ukázky aplikace


LegalAuction screenshot LegalAuction screenshot
 

Použité technologie

  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft SQL Server