cz / en / ru

Manažersko - Ekonomický reportingový nástroj JASPER

Řešení pro finanční řízení

 • nástroj pro získávání, rozbor a poskytování manažersko–ekonomických informací přímo z účetnictví
 • snadné sestavení, plánování, rozpočtování a rozbor manažerské výsledovky
 • rychlá, přímá a přesná finanční konsolidace účetních dat a finančních výkazů samostatných firem v rámci skupiny
 • lokalizace finančního účetnictví pobočky nadnárodního koncernu pro český statutár
 • využití primární a sekundární účetní osnovy

Výhody a přínosy použití systému JASPER

 • "Odkrytí" a transparentnost finančního účetnictví -> samokontrola -> lepší kvalita účetnictví a finančních výkazů (informací) pro řízení
 • Zrychlení účetní závěrky a rychlejší konsolidace finančních dat
 • Zachování stávajících účetních programů, účetních osnov
 • Flexibilita pro nastavení finančních výkazů / reportů
 • Analýza firmy v rámci akviziční činnosti
 • Využití pro firmy, které mají finanční účetnictví outsourcované
 • Využití pro firmy, které poskytují outsourcing finančního účetnictví -> přidaná hodnota pro klienta k jejich práci !!!
 • Vzdělávací nástroj pro oblast účetnictví a reportingu

 
 • J ednoduchý
 • A ktualizovatelný
 • S rozumitelný
 • P raktický a pochopitelný
 • E konomicko-manažerský
 • R eporting

Technická řešení

 • Webová aplikace přístupná přes internetový prohlížeč
 • Aplikace je přístupná "odkudkoliv" dle požadavků zákazníka
 • Možnost integrace do intranetu zákazníka
 • Možnost definovat uživatelská práva a přístupy
 • Možnost jazykových mutací
 • Přenos výstupů do smartphonů, tabletů