cz / en / ru

Poradenství

Pro naše klienty poskytujeme poradenství při řešení problematiky týkající se informačních technologií, procesního řízení, implementace systémů apod.

Strategické poradenství

Našim klientům pomáháme s rozhodováním při určování strategie rozvoje v oblasti IT a při nasazování systémů nejen našich, ale také od ostatních dodavatelů.
Fungujeme jako nezávislý poradce při vyhodnocování výběrových řízení, při nasazování nových technologií atp.

Procesní řízení

Pokud chce v dnešní době jakákoliv společnost efektivně růst, dříve či později narazí na potřebu řízení a sledování svých vnitřních procesů.
Naši analytici dokážou ve vaší firmě zmapovat všechny redundantní nebo nadbytečné činnosti a navrhnout jejich optimalizaci. Vždy přitom vycházíme z konkrétních potřeb zákazníka či oblasti, ve které se pohybuje.

Technologické poradenství

V dnešní době je možno k řešení jednoho problému použít širokou škálu technologických variant a není jednoduché vždy se správně rozhodnout. Řešení, která jsou téměř identická, mohou skrývat drobné rozdíly, které mohou mít následně vliv na fungování celku.
Našim klientům můžeme nabídnout bohaté zkušenosti z používání různých technologií. Pomůžeme tak určit optimální způsob řešení problematiky bez rizika chybného rozhodnutí hned na začátku.Proč přizvat jako konzultanty právě nás?

  • Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti ICT
  • Naši odborníci se pohybují v oboru již dlouhou řadu let
  • Sledujeme všechny moderní trendy v problematice ICT
  • Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na možnosti klienta