cz / en / ru

Podpora

Komplexní služba, kterou klient požaduje, není "pouhou" dodávkou softwarového řešení, ale často se skládá z celé řady podpůrných činností. Jsme schopni dodat i tyto služby a uspokojit tak potřeby všech skupin klientů. Námi nabízené podpůrné programy jsou především:

 • HOTLINE, HELPDESK
 • Aplikační podpora
 • Správa požadavků
 • Upgrady
 • Outsourcing
 • Outsourcing personálu
 • Serverhousing
 • Hardware leasing

Poskytováním těchto služeb vzniká dlouhodobý vztah se zákazníkem, založený především na vzájemné důvěře, ochotě a schopnosti našich pracovníků řešit všechny problémy klienta. "Naše spolupráce nekončí úhradou faktury"Odborná školení

 • Zaškolení obsluhy systému
 • Správa aplikace
 • Zaškolení správců systému
 • Podpůrná školení na vyžádání
 • Pravidelné workshopy

Dotační programy

V rámci našich poradenských služeb jsme našim klientům připravení poskytnout podporu v rámci analýz a systémového řešení operačních programů z grantů EU.