cz / en / ru

Kdo jsme

Jsme členem skupiny Legalcom a v jejím rámci poskytujeme celou řadu služeb, jako jsou například:

Nasazení informačních technologií v procesním řízení

Pokud chce v dnešní době jakákoliv společnost efektivně růst, dříve či později narazí na potřebu řízení a sledování svých vnitřních procesů. V takové fázi rozvoje firmy je ideální čas na nasazení informačního systému, který pomůže managementu neztratit přehled o každodenní činnosti, a přitom se nadále věnovat strategickému řízení a rozhodování s dostatkem informací.

Procesní analýzy

Naši analytici dokážou ve vaší firmě zmapovat všechny jednotlivé kroky potřebné k dosažení požadovaného výsledku. Výsledekm mapování je analýza, která poskytne kompletní přehled o všech souvislostech ve zkoumaném procesu a vytvoří tak podklad pro další optimalizaci nebo rozšiřování rozsahu poskytovaných služeb.

Optimalizace procesů u zákazníka

Naši analytici dokážou ve vaší firmě zmapovat všechny redundantní nebo nadbytečné činnosti a navrhnout jejich optimalizaci. Vždy přitom vycházíme z konkrétních potřeb zákazníka či oblasti, ve které se pohybuje. Dlouholeteé zkušenost v oboru ukazují, že pohled "z venku" je vždy přínosem a umožňuje tak zdánlivě neměnný stav posunout směrem vpřed. V našem týmu pracují zkušení odborníci na všech pozicích od vývojářů přes analytiky až po správce sítě.Naše hodnoty

Silné hodnoty jsou pevným základem úspěchu společnosti. Definují to, kdo jsme a jak přistupujeme ke klientům.

Rozvoj a inovace

Neustále se snažíme zdokonalovat a zlepšovat všechny oblasti naší činnosti.

Profesionalita

Know-how našich zaměstnanců je zárukou trvale vysokých kvalit nabízených našim klientům.

Partnerství

Našim klientům neposkytujeme jenom služby, ale jsme partnerem při hledání nejlepšího řešení pro ně. Najít a navrhnout nejlepší řešení předpokládá v první řadě dokonale porozumět potřebám klienta. Proto s Vámi vše konzultujeme a nasloucháme Vám.